Testimonials

A Single Testimonial

Testimonials let's you convey a message from someone

You cna include a name, occupation and a quote

David Conradi

David Conradi


Notice: Undefined variable: customFont in /mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php on line 32

Matematik- och idrottslärare

"Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."

<!-- testimonials.blade.php -->
<div class="c-testimonials">
  <div class="c-testimonials__wrapper "  style="transform: translateX(0%);">
          <div id="62bec7e117059" class="c-testimonial c-paper" data-uid="62bec7e117053">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e1178da" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e1178d4">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e1179aa" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e1179a5">
  David Conradi
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e117baf" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e117bab">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e117bf5" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e117bf2">
  "Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."
</p></div>  
      </div>
      </div>

  </div>
@testimonials([
  'testimonials' => array(
    array(
      'name' => 'David Conradi',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => 'Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    )
  )
])
@endtestimonials

Multiple Testimonials

Show multiple peoples opinion

You can show up to 8 testimonials in a fully responsive manner

David Conradi

David Conradi


Notice: Undefined variable: customFont in /mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php on line 32

Matematik- och idrottslärare

"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."

Ida Lundbladh

Ida Lundbladh


Notice: Undefined variable: customFont in /mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php on line 32

Lärare i engelska och danska

"Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."

Jelena Cado

Jelena Cado


Notice: Undefined variable: customFont in /mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php on line 32

Lärare i svenska som andraspråk

"Elever och lärare trivs på skolan och i klassrummet. Vi möter varandra med ett leende varje morgon i korridoren och får alltid ett leende tillbaka."

<!-- testimonials.blade.php -->
<div class="c-testimonials">
  <div class="c-testimonials__wrapper "  style="transform: translateX(0%);">
          <div id="62bec7e118226" class="c-testimonial c-paper" data-uid="62bec7e118222">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e118373" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11835b">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e1183e0" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e1183dc">
  David Conradi
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e1184a2" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11849e">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e1184f6" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e1184f2">
  "Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118226" class="c-testimonial c-paper" data-uid="62bec7e118222">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e1185cb" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e1185c7">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="Ida Lundbladh" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e118627" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e118623">
  Ida Lundbladh
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e1186d8" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e1186d4">
  Lärare i engelska och danska
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11872a" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e118726">
  "Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118226" class="c-testimonial c-paper" data-uid="62bec7e118222">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e1187ec" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e1187e8">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="Jelena Cado" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e118845" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e118841">
  Jelena Cado
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e1188f8" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e1188f4">
  Lärare i svenska som andraspråk
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e118949" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e118945">
  "Elever och lärare trivs på skolan och i klassrummet. Vi möter varandra med ett leende varje morgon i korridoren och får alltid ett leende tillbaka."
</p></div>  
      </div>
      </div>

  </div>
@testimonials([
  'testimonials' => array(
    array(
      'name' => 'David Conradi',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => 'Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'Ida Lundbladh',
      'title' => 'Lärare i engelska och danska',
      'testimonial' => 'Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'Jelena Cado',
      'title' => 'Lärare i svenska som andraspråk',
      'testimonial' => 'Elever och lärare trivs på skolan och i klassrummet. Vi möter varandra med ett leende varje morgon i korridoren och får alltid ett leende tillbaka.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    )
  )
])
@endtestimonials

Testimonial Carousel

The carousel is used to save space

Even here you can show up to 8 testimonials with the carousel

<!-- testimonials.blade.php -->
<div class="c-testimonials">
  <div class="c-testimonials__wrapper c-testimonials__wrapper--is-carousel" js-testimonials--is-carousel="1" style="transform: translateX(0%);">
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e11906c" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e119067">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 1st" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e1190ce" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e1190ca">
  David Conradi 1st
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e119196" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e119192">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e1191eb" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e1191e7">
  "Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e1192bb" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e1192b7">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 2nd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e119316" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119312">
  David Conradi 2nd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e1193cc" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e1193c8">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e119423" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11941f">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e1194e6" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e1194e2">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 3rd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11954b" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119547">
  David Conradi 3rd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e119600" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e1195fd">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e119654" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119650">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e119716" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e119711">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 4th" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11976d" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119769">
  David Conradi 4th
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e119819" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e119816">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11986b" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119867">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e119912" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11990f">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 5st" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e119952" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119950">
  David Conradi 5st
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e1199ec" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e1199e8">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e119a3b" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119a37">
  "Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e119b5b" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e119b56">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 6nd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e119bb4" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119bb0">
  David Conradi 6nd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e119c56" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e119c53">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e119cae" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119caa">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e119d88" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e119d84">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 7rd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e119de2" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119dde">
  David Conradi 7rd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e119e92" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e119e8e">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e119ee7" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e119ee3">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e118f1e" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e118f1a">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e119fbe" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e119fba">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 8th" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11a018" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a014">
  David Conradi 8th
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e11a0f1" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11a0ed">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11a148" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a144">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
      </div>

      <button id="62bec7e11a215" class="c-button c-testimonials__button c-button__filled c-button__filled--default c-button--lg c-button--icon-only" href="" target="_top" js-testimonials__back="" type="button" aria-pressed="false" data-uid="62bec7e11a20f">  
  <span class="c-button__label">
    
          <span class="c-button__label-icon ">
        <!-- icon.blade.php -->
  <i id="62bec7e11a2cf" class="c-icon c-icon--size-lg material-icons" translate="no" role="img" alt="" data-uid="62bec7e11a2c9">
          arrow_back
      </i>
      </span>
    
    
  </span>
</button>    <button id="62bec7e11a33f" class="c-button c-testimonials__button c-button__filled c-button__filled--default c-button--lg c-button--icon-only" href="" target="_top" js-testimonials__forward="" type="button" aria-pressed="false" data-uid="62bec7e11a33a">  
  <span class="c-button__label">
    
          <span class="c-button__label-icon ">
        <!-- icon.blade.php -->
  <i id="62bec7e11a38e" class="c-icon c-icon--size-lg material-icons" translate="no" role="img" alt="" data-uid="62bec7e11a38a">
          arrow_forward
      </i>
      </span>
    
    
  </span>
</button>  </div>

<!-- testimonials.blade.php -->
<div class="c-testimonials">
  <div class="c-testimonials__wrapper c-testimonials__wrapper--is-carousel" js-testimonials--is-carousel="1" style="transform: translateX(0%);">
          <div id="62bec7e11a3ff" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e11a3fb">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e11a53f" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11a53b">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 1st" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11a599" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a595">
  David Conradi 1st
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e11a650" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11a64c">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11a6a3" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a6a0">
  "Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e11a3ff" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e11a3fb">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e11a764" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11a760">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 2nd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11a7cc" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a7c8">
  David Conradi 2nd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e11a87c" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11a878">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11a8d3" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a8cf">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e11a3ff" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e11a3fb">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e11a993" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11a98f">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 3nd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11a9e3" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11a9e0">
  David Conradi 3nd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e11aa8a" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11aa87">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11aaca" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11aac7">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
      </div>

      <button id="62bec7e11ab26" class="c-button c-testimonials__button c-button__filled c-button__filled--default c-button--lg c-button--icon-only" href="" target="_top" js-testimonials__back="" type="button" aria-pressed="false" data-uid="62bec7e11ab22">  
  <span class="c-button__label">
    
          <span class="c-button__label-icon ">
        <!-- icon.blade.php -->
  <i id="62bec7e11ab79" class="c-icon c-icon--size-lg material-icons" translate="no" role="img" alt="" data-uid="62bec7e11ab74">
          arrow_back
      </i>
      </span>
    
    
  </span>
</button>    <button id="62bec7e11abe8" class="c-button c-testimonials__button c-button__filled c-button__filled--default c-button--lg c-button--icon-only" href="" target="_top" js-testimonials__forward="" type="button" aria-pressed="false" data-uid="62bec7e11abe1">  
  <span class="c-button__label">
    
          <span class="c-button__label-icon ">
        <!-- icon.blade.php -->
  <i id="62bec7e11ac50" class="c-icon c-icon--size-lg material-icons" translate="no" role="img" alt="" data-uid="62bec7e11ac4a">
          arrow_forward
      </i>
      </span>
    
    
  </span>
</button>  </div>

<!-- testimonials.blade.php -->
<div class="c-testimonials">
  <div class="c-testimonials__wrapper c-testimonials__wrapper--is-carousel" js-testimonials--is-carousel="1" style="transform: translateX(0%);">
          <div id="62bec7e11acbb" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e11acb7">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e11add8" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11add4">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 1st" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11ae34" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11ae30">
  David Conradi 1st
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e11aee4" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11aee0">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11af35" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11af31">
  "Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt."
</p></div>  
      </div>
          <div id="62bec7e11acbb" class="c-testimonial c-paper c-testimonial--is-hidden" data-uid="62bec7e11acb7">
        <!-- image.blade.php -->
<figure id="62bec7e11afd9" class="c-image c-testimonial__image c-image--type-jpg" data-uid="62bec7e11afd5">
   
    <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg" alt="David Conradi 2nd" class="c-image__image " />
      </figure>


<div class="c-testimonial__header">
  <!-- typography.blade.php -->
<h2 id="62bec7e11b03b" class="c-typography c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11b036">
  David Conradi 2nd
</h2>
  <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: customFont in <b>/mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Divider/Divider.php</b> on line <b>32</b><br />
<div class="c-divider c-divider--solid c-divider--md c-divider--align-center c-divider--has-frame c-divider--without-title">
  </div>

  <!-- typography.blade.php -->
<h3 id="62bec7e11b0fa" class="c-typography c-testimonial__title c-typography__variant--h3" data-uid="62bec7e11b0f6">
  Matematik- och idrottslärare
</h3></div>

<div class="c-testimonial__quote">
  <!-- typography.blade.php -->
<p id="62bec7e11b14b" class="c-typography u-color__text--darker c-typography__variant--p" data-uid="62bec7e11b147">
  ""Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på.""
</p></div>  
      </div>
      </div>

      <button id="62bec7e11b1ab" class="c-button c-testimonials__button c-button__filled c-button__filled--default c-button--lg c-button--icon-only" href="" target="_top" js-testimonials__back="" type="button" aria-pressed="false" data-uid="62bec7e11b1a5">  
  <span class="c-button__label">
    
          <span class="c-button__label-icon ">
        <!-- icon.blade.php -->
  <i id="62bec7e11b207" class="c-icon c-icon--size-lg material-icons" translate="no" role="img" alt="" data-uid="62bec7e11b201">
          arrow_back
      </i>
      </span>
    
    
  </span>
</button>    <button id="62bec7e11b268" class="c-button c-testimonials__button c-button__filled c-button__filled--default c-button--lg c-button--icon-only" href="" target="_top" js-testimonials__forward="" type="button" aria-pressed="false" data-uid="62bec7e11b263">  
  <span class="c-button__label">
    
          <span class="c-button__label-icon ">
        <!-- icon.blade.php -->
  <i id="62bec7e11b2bd" class="c-icon c-icon--size-lg material-icons" translate="no" role="img" alt="" data-uid="62bec7e11b2b8">
          arrow_forward
      </i>
      </span>
    
    
  </span>
</button>  </div>
@testimonials([
  'isCarousel' => true,
  'testimonials' => array(
    array(
      'name' => 'David Conradi 1st',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => 'Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 2nd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 3rd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 4th',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 5st',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => 'Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 6nd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 7rd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 8th',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    )
  )
])
@endtestimonials

@testimonials([
  'isCarousel' => true,
  'testimonials' => array(
    array(
      'name' => 'David Conradi 1st',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => 'Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 2nd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 3nd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    )
  )
])
@endtestimonials

@testimonials([
  'isCarousel' => true,
  'testimonials' => array(
    array(
      'name' => 'David Conradi 1st',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => 'Det bästa med Filbornaskolan är bredden på programutbudet samt att all personal är engagerad och arbetar mot samma mål. Våra elever ska gå vidare från Filbornaskolan med så mycket kunskap och goda erfarenheter som möjligt.',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    ),
    array(
      'name' => 'David Conradi 2nd',
      'title' => ' Matematik- och idrottslärare',
      'testimonial' => '"Det är så himla roligt att undervisa ungdomar och att lära av dem. Elever som anstränger sig lyckas och att se glädjen i deras ögon när det sker, är det bästa som finns. De ögonblicken lever jag länge på."',
      'image' => 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bill_Gates_2017_%28cropped%29.jpg',
    )
  )
])
@endtestimonials

Blade component parameters

Key Default value Type Available values Description
componentElement div string - The tag for the component
testimonials [] array - List containing testimonial items
perRow 4 integer - Number of columns per row. Must be integer divisible by 12
isCarousel false boolean - If there should be a carousel between for the testimonials
id string - The DOM id of the component.
classList [] array - Array containing wrapping classes array
attributeList [] array - Array containing keys and values rendered as attributes
containerAware false boolean true/false Makes the component container aware. Appends modifiers --size--xs/sm/md/lg to the component.
Settings location: /mnt/persist/www/docroot_styleguide_v2/source/library/source/php/Component/Testimonials/testimonials.json